Starta eller ansluta klubb

Det är många saker som krävs för att skapa en fungerande klubb och få den att fortleva. Att få medlemmar är en sak, att få engagerande medlemmar en annan. SSA:s uppgift är att stödja de anslutna klubbarna och dess medlemmar samt främja surfings framtid och utveckling i Sverige. Här följer en kortfattad sammanställning över några av de fördelar som finns genom att vara ansluten till SSA:

  • Hjälp och stöd för ta fram och genomföra aktiviteter som främjar surfingens utveckling.
  • Kontinuerlig information från SSA om den svenska surfscenen.
  • Söka tävlingssanktion och vara med i förbundets tävlingskalender.
  • Råd och tips vid marknadsföring av aktivitet eller evenemang.
  • Marknadsföring av er klubb i samband med aktiviteter där SSA är med.
  • Rådgivning inför kontakt med media och/eller kommun mm.
  • Tillgång till förmåner och rabatter av förbundets samarbetspartners.

 

Framförallt så får ni möjlighet att påverka och förstärka föreningsdemokratin samt arbeta för surfingens utveckling. Kontakta din kommun för att få reda på vad som krävs för att starta en klubb/förening. Som exempel hänvisar följande länk till Umeå kommuns hemsida där det finns information och förslag på dokumentation för hur man bildar en  förening. http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/foreningar/bildaenforening.4.bbd1b101a585d7048000156134.html

 

Kontakta gärna medlemsansvarig så berättar vi mer om hur du startar eller ansluter en klubb.

Anslutningssavgift för en lokal klubb är 250 kr per kalenderår. Denna betalas till surfförbundet på plusgiro 477 79 99 – 6. Kom ihåg att skriva klubbens namn och att betalningen avser “anslutning 2016”.
OBS att klubben sedan snarast måste skicka per e-post: klubbens stadgar, klubb-styrelsen sammanssättning, kontaktperson mot förbundet (inkl e-postadress) samt en medlemslista som innehåller  namn, födelseår, e-post adress. Uppdaterad information (t ex efter årsmöte) och vid nytillkomna medlemmar kan skickas kontinuerligt.

 

Share/Bookmark