Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem i Svenska surfförbundet (förändrade regler från 2016-02-27)

 

Medlemskap

 • Man kan bli medlem i Svenska surfförbundet på två sätt:
  • Man kan gå med i en lokal klubb som är ansluten till surfförbundet. Se vidare anslutna klubbar.
  • Man kan bli  direktmedlem i surfförbundet genom att att betala 50 kr per kalenderår till surfförbundet på plusgiro 477 79 99 - 6. Kom ihåg att skriva ditt namn, födelseår, e-post adress och att betalningen avser "Medlemskap 2016".
  • OBS att tävlingslicens EJ ingår i medlemsavgiften.

 

Tävlingslicens

 • Vill du tävla i någon av de tävlingar som surfförbundet medverkar i så behöver du utöver medlemskap lösa en tävlingslicens för 100 kr per kalenderår. Denna betalas direkt till surfförbundet på plusgiro 477 79 99 - 6. Kom ihåg att skriva ditt namn och att betalningen avser "Tävlingslicens SSA 2016".
 • OBS att du måste vara medlem för att lösa tävlingslicens.

 

Anslutning av klubb till surfförbundet

 • Medlemsavgift för en lokal klubb (inklusive deras medlemmar) är 250 kr per kalenderår. Se vidare information på sidan om klubbar

 

Övergångsregler gäller för de som i år betalt medlemsavgiften före 2016-02-27:

 • Medlemsavgiften 100 kr  inkluderar tävlingslicens och gäller i 12 månader.

 

 

 

OBS! Fyll sedan i nedanstående webbformulär. På det sättet får vi all information om dig som vi behöver. Bla din mailadress är viktigt för att vi ska kunna hålla dig uppdaterad om SSAs verksamhet och bjuda in dig till olika events mm.

 

Ditt namn* :

Din email adress* :

Födelseår :

Postadress* :

Ditt telefonnummer :

*Obligatorisk uppgift

 

 

Alla medlemsuppgifter hanteras enbart av SSA och lämnas inte ut till tredje part i reklamsyfte.

 

Som medlem i svenska surfförbundet får du

Share/Bookmark