Uttagning av landslag

Regler för landslagsuttagning.
• Landslagsansvarig och Team Manager har till ansvar att ta ut landslaget.

• Endast idrottsutövare som är medlem i SSA eller förening ansluten till SSA vid tidpunkt av landslagsuttagning har rätt att bli utsedda till landslagets internationella tävlingsverksamhet.

• Endast idrottsutövare som har svenskt medborgarskap har rätt att tävla i landslaget.

• Landslagsansvarig och Team Manager skall kunna redovisa dokument som påvisar skäl till varför person har blivigt uttagen till landslaget och om så önskas även redovisa skäl till varför person inte blivit uttagen till landslaget.

 

Uttagningskriterier
Kriterierna för uttagning till landslaget bygger på riksidrottsförbundets grundläggande krav och har av Svenska surfförbundet och dess landslagsledning bearbetats och anpassats för Svensk Surfing.

 

En så rättvis uttagningsprocess som möjligt säkerställs med nedanstående offentliggjorda uttagningskriterier.

 

Kriterier (EJ inbördes rangordnade):
• Resultat i säsongens olika, av SSA sanktionerade, inhemska tävlingar samt även internationella tävlingsresultat för de som deltar där. Även tidigare års tävlingsresultat kan beaktas.
• Resultat/bedömning av kompetens vid ev. förekommande landslagsläger.
• Dagsform inför internationella mästerskap. Ifall någon skulle skada sig och tillfriskna först senare på säsongen må denna person kanske ändå vara i topp i sin klass i Sverige.
• Utvecklingskurva, dvs. förändringstakt i utveckling/svårighetsgrad som behärskas.
• Placeringskapacitet, dvs. skicklighet ur ett internationellt perspektiv och möjlighet att nå placering.
Kriterierna förtydligas ytterligare nedan:

 

Resultat på tävlingar – Tävlingsresultat kan variera mycket, beroende på såväl konkurrenssituationen vid specifik tävling, väder- och vågförhållanden, otur osv, varför en mer samlad bedömning måste göras. Detta förutsätter därför helst deltagande i ett antal tävlingar under säsongen för samtliga presumtiva landslagsdeltagare.

 

Landslagsläger – Målsättningen med lägerverksamheten är att ha såväl ett “uppstartsmöte” vid säsongsstart som ett tränings- och urvalsläger vid säsongens slut, och/eller inför internationella mästerskap. Ett landslagsläger ska samla ett så pass omfattande antal surfare, förutsatt tillräcklig skicklighet och kompetens, att det kan bidra till urvalbedömningen samt “bygga” ett starkt och sammansvetsat landslag.

 

Dagsform – Ev. skador och individuella frågetecken vägs in. Det har förekommit att allmänt kända surfare på elitnivå varit skadade vid t.ex SM, för att senare, inför internationella mästerskap, tillfrisknat i sådan omfattning att deltagande skulle kunna genomföras.

 

Utvecklingskurva – Landslagsuttagning kan också förekomma för surfare som uppvisat stor seriositet och en gedigen utvecklingskurva under innevarande säsong och som möjligen ligger “på gränsen” till elit-nivån. Om ekonomiska förutsättningar föreligger kan, främst avsett för junior-sidan, sådana överväganden tas.

 

Placeringskapacitet
• Tidigare meriter
• Tidigare internationella framgångar
• Tidigare omvittnad tävlingskapacitet internationellt
• Konkurrenssituation internationellt
• Vilken placeringsmöjlighet finns inom respektive klass
• Team-frågor, dvs att “bygga” ett socialt fungerande landslag

 

Det är ett sportsligt ansvar som förbundet/landslagsledningen har att ej ta ut surfare till landslag som antingen inte har kapacitet att placera sig eller på annat sätt inte inrymmes inom kriterierna. Dessutom skulle en “överrepresentation” undandra medel ur förbundets budget som skulle kunna ha använts till annan verksamhet/prioritering.

Share/Bookmark