FAQ

Varför alltid SM på Torö eller Salusand?

För att de är de enda föreningarna som erbjudit sig att arrangera SM de senaste åren. Förfrågan går alltid ut inför kommande år till föreningar, medlemmar och via hemsidan om någon vill ta på sig ansvaret att arrangera SM tillsammans med SSA. Vi ser mer än gärna att SM arrangeras på nya ställen, men det krävs lokal förankring och lokalt engagemang och ansvarstagande.

 

Varför har vi inte SM hemma hos mig?

Se föregående fråga.

 

Vem hamnar i landslaget?

Kriterier och regler för landslagsuttagning finns under rubriken “Landslaget” på hemsidan.

Hur ska jag göra för att komma med i landslaget?

Kontakt via e:post landslaget@surfforbundet.se och meddela att du är intresserad.

Får alla vara med på SM?

Alla som är medlemmar i SSA eller i en klubb som är ansluten får vara med i SM. Dock så kan arrangör sätta ett maxtak för antal deltagare beroende på vilka förutsättningar som råder, ex utifrån hur länge swellet beräknas pumpa.

Hur anmäler man sej till SM ?

Anmälan ska göras senast 2 dagar före tävlingsdagen eller enligt anvisningarna på den aktuella tävlingssidan för evenemanget.

 

Varför gör inte SSA ______ istället för att bara hålla på med
tävlingar och landslag (typ pubkvällar, strandstädning osv).

SSA ser mer än gärna att medlemmar och andra kommer med förslag på vad SSA ska fokusera på och göra. Vid årsmötet beslutar medlemmarna vilka aktiviteter/fokusområden som SSA ska genomföra/arbeta med och det formuleras sedan i en verksamhetsplan. Styrelsen uppgift är att utifrån medlemmarnas beslut genomföra/arbeta med aktiviteterna i verksamhetsplanen.
Sen vill SSA uppmana dig som har idéer och förslag på aktiviteter att verkligen genomföra dem på din hemmaplan. Ta kontakt med SSA ifall du har idéer så kan vi se hur vi kan samarbeta kring en idé.
Vi vill dock poängtera att vad gäller just strandstädningar så bedrivs ett aktivt arbete med detta genom ex Surfrider foundation Sweden” samt även genom organisationen “Städa Sverige”. SSA vill inte “konkurrera” om detta men hjälper mer än gärna till att marknadsföra sådana initiativ och event.

 

Varför är det inget folk med i styrelsen från min hemstad?

Det är fritt fram för vem som helst att kontakta valberedningen och/eller styrelsen och säga att man vill sitta med i styrelsen. Dock är det alltid medlemmarna på årsmötet som beslutar/röstar om vilka som ska sitta i styrelsen. Vi behöver mera krafter till styrelsen så är du sugen på att jobba ideellt för utvecklingen av surfingen i Sverige så är det bara att kontakta SSA. Kontaktinformation finns på hemsidan.

 

Varför betalar inte SSA landslaget för att vara med på tävlingar?

En ren ekonomisk fråga. Verksamhetsplanen med tillhörande budget beslutas på årsmötet av medlemmarna. Finns ekonomiska medel och medlemmarna tycker att SSA ska stå för kostnader för landslaget i samband med internationella tävlingar så går det bra. Men som ni förstår så är det viktigt att ha en budget som är i balans. Vi får helt enkelt inte gå back. Här behöver vi hjälp med att få in fler sponsorer, så har du tips på en sponsor så hör av dig till någon i styrelsen. Kontaktinformation finns på hemsidan.

 

Hur mycket pengar tjänar styrelsemedlemmar?

Inga SSA-medel betalas ut till styrelsemedlemmar för styrelsearbete. Allt arbete sker helt på ideell basis. Detta är beslutat och formulerat klart och tydligt i förbundets stadgar.

 

Hur mycket arbete är det att vara med i styrelsen?

Det varierar och beror på verksamhetsplanen som beslutas vid årsmötet en gång per år där medlemmarna beslutar vilka aktiviteter som ska genomföras under året. Det beror också på vilken ambitionsnivå som just du har som enskild styrelsemedlem. Hur mycket är du villig att göra, det finns jättemycket men man måste ju lägga ribban någonstans så man inte bränner ut sig. Styrelsearbete innebär arbete men kom ihåg att det är roligt arbete. Styrelsen har möte en gång per månad och varje möte tar ca 2 timmar. Däremellan genomförs olika aktiviteter som vi gemensamt tar ansvar för. Ju fler vi är som hjälps åt ju mindre blir arbetsbördan för var och en. Är du intresserad av att hjälpa till i SSA så kommer vi överens om hur mycket tid du vill/kan lägga ner så att du mår bra. Det ska vara kul att vara med i SSAs styrelse, det är det viktiga.

 

Vem bestämmer vad SSA ska göra?

På varje årsmöte (en gång per år) beslutar medlemmarna genom röstning hur SSAs verksamhet ska bedrivas. Detta sker genom att en verksamhetsplan med tillhörande budget fastställs. Det är sedan styrelsens uppgift att genomföra verksamhetsplanen och säkra att budgeten hålls. Vid nästkommande årsmöte röstar medlemmarna om den sittande styrelsen fullgjort sitt ansvar och sina arbetsuppgifter. Detta kallas att medlemmarna ger styrelsen ansvarsfrihet eller inte. I SSAs stadgar framgår också vad förbundets roll/uppgift är. Stadgarna finns att läsa på hemsidan under rubriken “Om SSA”.

 

Ur SSAs stadgar

ÄNDAMÅL

Förbundet har som ändamål

– att samla landets surfare och verka för surfingens utveckling och intresse i Sverige
– att upprätthålla samarbetet med ISA (International Surfing Association) och ESA (European Surfing Association)
– att underlätta för svenska surfare att träna och tävla utomlands
– att genom kamratlig samvaro främja medlemmarnas intresse för surfing”

Share/Bookmark