Kallelse till SSAs årsmöte 2010

SSA håller årsmöte 20 Mars 2010, kl 16.00. Lokal centralt i Stockholm sökes fortfarande och anslås på hemsidan snarast. Du som […]