Ny styrelse 2010

I lördags höll SSA årsmöte och en ny styrelse tillsattes. Ett mindre antal medlemmar och icke medlemmar hade sökt sig till Idrottens hus i Solna för att vara med och bestämma SSAs verksamhet för 2010. Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls och årsmötet beslutade bla ansvarsfrihet för sittande styrelse för verksamhetsåret 2009 samt att verksamhetsplan och budget för 2010 beslutades. Sist men inte minst så valdes en nästan helt ny styrelse att ansvara för att genomföra den beslutade verksamhetsplanen. Det är viktigt att poängtera att det är årsmötets deltagare, dvs de röstberättigade medlemmarna, som på årsmötet beslutar om hur SSA verksamhets ska se ut under 2010 samt också vilka som får förtroendet att sitta i styrelsen.

Årsmötet gick på valberedningens förslag och den nya styrelsen består numera av både nya och gamla ansikten, nämligen:

Förbundets ordförande och tillika styrelsens ordförande för en tid av två år – Martin Bylund
Förbundets vice ordförande och tillika styrelsens vice ordförande för en tid av ett år – Jonas Lilja
Förbundets kassör för en tid av två år – Teun van Dooren
Ledamot i styrelsen och även tävlingsansvarig för en tid av ett år – Stéfan “Esta” Estassy
Suppleanter till styrelsen för en tid av ett år – Ingrid Esser och Daniel “Dana” Persson
Valberedning – Henio Skaldin och Krister Hedman

Vakanta platser är sekretare i styrelsen för en tid av ett år samt två st revisorer. Den nya styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med valberedningen så fort som möjligt finna förslag på personer som vill ta dessa uppdrag. Ett extra årsmöte för att tillsätta dessa vakanser kommer därför att hållas så fort som möjligt.

 En mycket intressant sak är den geografiska spridning som nu finns i styrelsen. Martin huserar i Sveriges nordliga jaktmarker, Jonas i de sydliga, Esta i Gävle, Teun och Ingrid i Stockholm och Dana i Karlstad. En närmare presentation av samtliga styrelsemedlemmar kommer inom kort. Styrelsen har nu det ärofyllda uppdraget att jobba för att skapa förutsättningar och aktiviteter för SSAs medlemmar att bli bättre surfare. Det som ligger på agendan för styrelsen är bla att stötta lokala surfklubbar i hela Sverige att anordna tävlingar, att tillsammans med lokala föreningar arrangera svenska mästerskapen i long- och shortboard, att fortsätta satsningen på landslagsverksamheten både för juniorer och seniorer samt att för förbundets medlemmar arrangera träningsläger med professionella instruktörer. Ett annat mycket viktigt uppdrag för den nya styrelsen är att stärka SSAs ekonomi bla genom att etablera starka relationer och bra samarbete med företag och organisationer som vill utveckla den svenska surfscenen och svenska surfare. Men den kanske allra viktigaste uppgiften är att göra det attraktivt för surfare att blir medlem i SSA. Ju fler medlemmar desto roligare och ju fler medlemmar desto bättre förutsättningar att göra någonting riktigt bra för surfingen i Sverige.

I bild: Avgående ordförande tillika förbundets grundare, Janne Ekstedt, i mitten nye ordföranden Martin Bylund och till höger, avgående sekreterare Ingrid Esser

I samband med årsmötet uppmärksammades att SSA år 2010 fyller 25 år och det delades ut blommor och kramar till mannen som grundade SSA 1985, nämligen Jan Ekstedt.

 Aloha !

Martin Bylund
Ordförande

Share/Bookmark
Posted in SSA and tagged , , , .